Кандидатите за членове на Съвета за електронни медии ще бъдат проверявани за принадлежност към ДС и разузнавателните служби в Българската народна армия.Това изискване беше добавено от ГЕРБ към правилата за предлагане на кандидати за членове на СЕМ, които парламентът прие днес.

Предложението на Методи Андреев за проверка за принадлежност към службите беше подкрепено от 76 народни представители. Според Андреев залагането на този критерий е от изключително значение заради важността на Съвета за електронни медии като контролиращ орган.

Съгласно останалите приети правила за избор на кандидати за членове на СЕМ от квотата на Народното събрание изслушването ще се проведе на открито заседание на Комисията по културата и медиите.Очаква се на 27 април парламентът да избере двамата членове на съвета. В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за член на СЕМ не получи необходимите гласове, НС приеме решение за откриване на нова процедура за избор. Времето за номиниране на кандидати е до 15-ти април.