На закрито заседание, по предложение на депутати от БСП, парламентът обсъди необходимите действия във връзка с делото на Европейската комисия срещу Българския енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз.

Делото е свързано с евентуална злоупотреба с господстващо положение на газовия пазар у нас и възможна наказателна процедура срещу България. Заседанието се свиква дни след като ЕК не прие предложените от наша страна ангажименти по казуса, и се готви да наложи финансови санкции.

Според Таско Ерменков с пълно единодушие парламентът е задължил енергийния министър и ресорния вицепремиер да предприемат всички възможни мерки, за да защититят интересите на България и в частност на дружествата от Българския енергиен холдинг. Заради връзката на проблема с националната сигурност, Ерменков отказа да посочи конкретните ходове, с които да изпреварим решението за финансова санкция.