Целта е опазване на здравето на хората от вредното въздействие на шума.

Предвижда се забрана на дейности, създаващи шум при зареждане на търговски обекти и озвучаване на открито от 2 до 4 следобед, както и от 11 вечерта до 8 часа сутринта, в територии, предназначени за жилищно строителство.

Изключение се прави при автогарите, гарите и при системи за предупреждение от бедствия.

Вицепремиерът Валери Симеонов защити промените и обясни, че шумът е сред факторите, които влияят върху здравето на хората и сърдечно-съдовата система. Той посочи, че вдигането на шум от заведения не трябва да остава безконтролно.

Валери Симеонов, вицепремиер: Българските граждани в малкото населено място и в големия град са едни и същи и те имат нужда нощно време да спят, и те всичките имат нужда да не бъдат подлагани на шумов терор и през светлата част на деня. Националните курорти са курорти, в които почиват хора. Акцентувам върху думата почивам. Когато не им се дава възможност да почиват това означава, че ние по някакъв начин посягаме на тяхната независимост, на тяхното право на нормална почивка, на здраве даже.