Народните представители отхвърлиха идеята за алтернативен бюджет на левицата.

Депутатите приеха на второ четене бюджетната рамка на държавата за следващата година като гласуваха член първи на Закона за държавния бюджет за 2020 г. Бюджетната рамка предвижда балансиран бюджет, в който приходите и разходите са равни и възлизат на 46,8 млрд. лева.

Приоритетните области в следващия бюджет остават – увеличение на доходите, образование, здравеопазване и отбрана. Минималната работна заплата от нова година ще бъде увеличена на 610 лева. Отделно се предвижда увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, на заплатите на социалните работници с 15% и на учителските заплати ще има ръст от 17,5%.

Основните критики на БСП срещу бюджетната рамка е, че тя гарантира недофинансиране на отделни сектори като в същото време остава неизползван излишък.

Думата взе финансовият министър Владислав Горанов.

„Искам да Ви уверя, че следващият бюджет гарантира гъвкавост на приходите и разходите. До този момент правителството нито за миг не е нарушило и не е изхарчило и стотинка от преизпълнението на приходите. В случай, че бъде приет бюджетът така както го предлага левицата, той би имал дефицит от 4,5 млрд. лева, тоест разходите ще са по-високи от приходите”, обясни Горанов.

Срещу това възрази депутатът от БСП Румен Гечев. Той попита защо Брутният вътрешен продукт на страната се повишава, а приходите не и защо има очаквано неизпълнение.

Предвиденото неизпълнение на приходната част за тази година е 0,2% или ще бъдат събрани с 53 млн. лева по-малко, прогнозира финансовият министър Владислав Горанов. Той обаче увери, че тези средства ще бъдат наваксани още в началото на следващата година.

Приемането на държавният бюджет продължава и в момента.