Очаква се днес народните представители да ратифицират Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при обработката на лични данни.

Протоколът бе окончателно одобрен по време на 128-ата Сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа през май 2018 г. Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни - генетични и биометрични.

Защитени ще бъдат и лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди. В Протокола е заложено да се запазват и данни, разкриващи информация за расов или етнически произход или политически възгледи.