Инициативата е на Сметната палата и дава възможност на български художници да покажат своите творби.

Вижте и още във включването на Цанка Николова.