Над 100 деца от 26 екипа се включиха в Националното състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст. Изгаряния, измръзване и наранявания бяха част от ситуациите, при които ученици от 12 до 14 години трябваше да реагират.

Подготовка с пострадали и инциденти, които изглеждат напълно истински. Тук имаме стерилни марли. Това е шина за обездвижване на крак. Това е играчка, ако има някое малко дете.

Елица: Мисля, че най-трудна ще бъде работата с деца.
Бела: Една от най-трудните ситуации ще е масовата - един човек трябва да поеме около трима пострадали за 10 минути.

Статисти, на които трябва да се окаже помощ, очакваха състезателите в 25 пункта. След края на всяка задача думата имаха съдиите.

Десислава Илиева, психолог и съдия в състезанието: Момичето, което дойде в последствие, крещейки, че не знае къде е бебето. Това, което вие не направихте, е да й обърнете достатъчно внимание, защото тя също беше превъзбудена. Имахте добър подход към всички останали, бяхте внимателни, изслушвахте ги.

Оказването на първа долекарска помощ и подготовката на младежки аварийни екипи са сред най-важните дейности на Българският червен кръст.

Станимир Бояджиев, председател на БМЧК: И във времена на катастрофи, и на а наводнения, които се случиха през последните години, нашите младежи бяха едни от най-ентусиазираните хора, които помагаха.

Всяка година организацията обучава над 2000 доброволци.