Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключиха ежегодното Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. Как се пазят децата от неподходящо съдържание в медиите и как се контролира телевизионното съдържание? Темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха председателят на СЕМ София Владимирова и д-р Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето: Може да има повече предавания за деца. Днешните деца не гледат телевизия и знам, че това е много трудно да се направи.
София Владимирова, председател на СЕМ: Проблемът със съдържанието в медиите не е в традиционните, а в онлайн медиите, където децата прекарват най-много време. Децата на днешния свят не приемат линейното съдържание, което ние сме свикнали да гледаме по телевизията.