Детската градина в Глоджево може да затвори врати. След сигналите за тормоз над децата в яслената група и напускането на персонала, сега се оказва, че издръжката за храна на децата в заведението ще стигне само до края на август.

Глоджево, Ветово

В началото на тази година родители разпространиха запис, в който става ясно, че две от възпитателките обиждат 2-годишни деца на турски език. Те напуснаха и не остана кой да се грижи за момичетата и момчетата в яслената група. Проблемът вече е решен с назначаването на нов персонал, но детското заведение е изправено пред друго предизвикателство. Средства за ремонт на сградата няма, а бюджетът за изхранване на децата е намален наполовина от общинския съвет във Ветово , което предизвика недоволството на кметската администрация.

Исмаил Селим - зам.-кмет на община Ветово: И тази година на децата бройките са горе долу същите, от четиридесет и няколко хиляди лева да падне на двадесет и няколко хиляди лева издръжка за храна. Какво ще стане? Децата наполовина ли ще паднат или манджата им трябва да падне наполовина.”
Рефие Ралева - директор на детска градина „Здравец” в Глоджево: Фактически ние имаме пари да си изхранваме децата до края на месец август. След това просто не знам, дали ще спрем да работим, по-нататък просто не знам как ще се процедира.

Председателят на общинския съвет във Ветово д-р Мехмед Мехмед обаче заяви, че средствата за храна всъщност са били значително завишени.

д-р Мехмед Мехмед - председател на Общински съвет – Ветово: Детската градина в град Ветово, където има 150 деца, използва за храна 35 хиляди лева. Детската градина в Глоджево има 100 деца, а детската градина в Смирненски има 80 деца, които използват средства за храна много повече от детската градина във Ветово. Това направи впечатление на Общинския съвет и поради тази причина по брой на деца ние намалихме сумата на детските градини в Смирненски и в Глоджево.

Освен това се оказало, че за изхранването на едно дете в детската градина във Ветово се харчи 1,70, в Глоджево сумата е два лева и 10 стотинки, а в Смирненски – два лева и 45 стотинки. Поради това общинските съветници предложили още преди 3 месеца кметската администрация да изготви нов точен и еднакъв разчет за всички детски градини, съобразен и с изискванията на здравната инспекция. Това обаче все още не се е случило.