Община Варна ще се допита до родителите, за да се прецени дали да има видеонаблюдение в яслите и детските градини. В 48 от 51 детски градини и в момента има външно наблюдение.

Варна