Детските градини в Благоевград отварят врати за родителите. Те вече могат да посещават детското заведение, в което е записано детето им, и да се включат в учебния процес като доброволци. По този начин родителите ще опознаят работата в детската градина, както и възпитателите, на които поверяват децата си. Целта е да се изгради доверие и по-силна връзка между родители и учител.

Благоевград

Учителите в Целодневна детска градина „Ведрица” в Благоевград са единодушни, че работата и организацията в институцията не трябва да остава скрита за родителите. Затова от началото на годината са отворили вратите на детското заведение и за родители.

Антоатена Григорова, директор на Детска градина №1 “Ведрица” в Благоевград:
„За нас е изключително приятно родителите да идват непрекъснато в детската градина тъй като те са участници във взаимодействието с децата, с учителите, с управлението на детската градина. Вратите са отворени във всеки един момент на работното време на детската градина.”
Антоанета Тодорова, учител:
„Смятам, че това е начинът да се преодолеят началните притеснения на родителите от престоя на децата в детската градина. Тези притеснения с течение на времето отпадат от само себе си, но в началото за родителите на малките дечица те са естествени.”

Родителите могат да останат колкото време преценят в детската градина и да участват в различни занимателни и образователни игри.

Славянка Милчева:
„Много по-спокойна се чувствам и виждам обгрижването, виждам вниманието, с които са обградени, когато и нас ни няма.”
Николай Попов:
„По този начин имаме възможност да видим каква е средата, с какво се занимават малчуганите и въобще толкова е интересно, че направо ми се иска да остана тук.”

И родители и педагози споделят, че ако това стане практика в детските градини у нас, ще бъде решен проблемът с доверието по между им.