От началото на годината детските градини и яслите в Девня са безплатни. Досега месечната такса беше 20 лева. За да задържи младите семейства в града, общината поема и разходите за млечната кухня на децата.

Девня

Предложението за безплатните детски градини и ясли в Девня е на кмета на града Свилен Шитов. То беше одобрено от Общинския съвет. Освен това, общината ще дава по 500 лева за всяко родено дете.

Свилен Шитов, кмет на Девня: Като условието е да е от пълнолетно семейство и да са жители на община Девня.

Детските градини и ясли в Девня се посещават от общо 312 деца. Млечната кухня ползват 30 семейства с бебета срещу лев на ден. Разходите за тях ще бъдат поети от общинския бюджет.

Свилен Шитов, кмет на Девня: Ползването досега на детска градина обхваща стойността около 50 хиляди лева годишно, млечната детска кухня 10 хиляди, мисля, че средствата не са много.

Целта е да бъдат подпомогнати всички семейства с малки деца в община Девня, а не само социално слабите.