Законодателни промени срещу некоректните работодатели ще предложи времената парламентарна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. Това съобщи в "Денят започва" председателят й Диана Йорданова. По думите й, народните представители в комисията вече обсъждат предложенията за промени в седем закона на омбудсмана и синдикатите.

Диана Йорданова, председател на временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати: "Комисията вече има три проведени заседания. Предстоят още. Изслушали сме представители на всички институции - Агенция по труда, НОИ, НАП, Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители, омбудсманът на Република България, за да стигнем до основните причини да се стигне до неизплащане на заплати и какви законови мерки бихме могли да вземем. Има доста остра социална чувствителност по темата. Изслушахме както работодателите, така и представители на синдикалните организации, за да чуем и двете страни. Радващото е, че случаите на неизплащане и некоректни работодатели намалява в годините. Това значи, че Инспекцията по труда си върши работата."


Диана Йорданова: "Прехвърлянето на фирми сме го ограничили в момента. В момента на мода е прехвърлянето на дялове на съдружници. Обмисляме законодателна промяна в тази посока, не за да спираме активността на юридическите лица, напротив, да бъдат по-спокойни самите те. Освен да бъдат проверявани за данъчни задължения, лицата да бъдат проверявани за това, дали имат издадени или влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения.