Културното и природно наследство на България ще бъде изследвано, описано и вписано в национална информационна система. Целта е да се популяризира като по-широк кръг от хора имат достъп до него. Проектът за върхови постижения ,,Наследство.бг,, е финансиран с пари от Европа и трябва да се реализира в следващите 5 години.

Културното наследство - нашата гордост, често обаче приемано като даденост - вече има още повече закрилници. 4 университета, 6 института на БАН и 2 музея се заемат със сериозната задача не просто да го съхраняват, но и да го изследват и популяризират у нас и зад граница. Залагат на своите експерти и на модерните технологии.

Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ ,,Св. Климент Охридски": Това, което ние имаме - то е много повече отколкото предполагаме и познаваме и съвременните технологии позволяват неговото показване по такъв начин сякаш си до него и го докосваш. Това освен, че има смисъл в научно отношение, освен че е важно за гордостта на страната с нейното културно наследство, но най-вече има и ефект за индустрията.

От индустрията ще имат достъп до най-ценния капитал - базите данни с информация. Така търсенето ще е на клик разстояние. Стъпка първа - от Университета за архитектура строителство и геодезия ще създадат две високотехнологични лаборатории.

Доц. Йорданка Кандулкова, ръководител катедра ,,История и теория на архитектурата", УАСГ: Едната е за дигитализация и тримерно моделиране на недвижимите културни ценности. Една лаборатория, с чиято дейност ние ще успеем да документираме, да съхраним знанието, да провеждаме мониторинг за състоянието на паметниците. А другата е за консервация и реставрация на културни ценности.

Предвижда се инвестиция и в най-важния капитал - човешкия като ще бъдат подготвени млади учени за работа в тези иновативни лаборатории.