Състоянието на банковия сектор у нас се подобрява през последните 3 години. Такава е оценката е на управителя на БНБ Димитър Радев. Макар че рядко дава интервюта, в предаването на БНТ 1 "Денят започва с Георги Любенов" Димитър Радев отговори на важни актуални въпроси, свързани с предстоящото влизане на България в Банковия съюз, въвеждането на еврото и движението на лихвените проценти.

Влизането на страната ни в Банковия съюз е първата стъпка към присъединяването към Еврозоната. В началото на следващата година ще бъде направена задълбочена оценка на банките у нас. Мерките, които се предприемат, дават основание на Димитър Радев да вярва, че процесът ще премине гладко.

Димитър Радев - управител на БНБ: Ще има увеличаване на функциите на Европейската централна банка, но това ще става в рамките на близко сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и като модел това няма да се различава от организацията на надзорната дейност, която съществува в Еврозоната.


Променят по спешност закона за БНБ, за да отговаря на изискванията на Еврозоната

Променят по спешност закона за БНБ, за да отговаря на изискванията на Еврозоната

България приема по спешност промени в Закона за Българската народна банка, за да може да отговори на част от изискванията за кандидатстване за чакалня...

В рамките на една година ще има яснота кога и как ще се присъединим към банковия съюз, обяви управителят на БНБ. Според него бъдещо въвеждане на еврото у нас не би довело до сериозно нарастване на инфлацията.

Димитър Радев - управител на БНБ: Това, което категорично може да се каже, е че по отношение на паричния режим няма да има инфлационни импулси над здравословните равнища, както на тази първа стъпка Банковия съюз и валутния механизъм, така и с приемането на еврото. Това обаче категорично не означава, че цените ще останат неизменни. Ние се намираме в процес на реална конвергенция. Този процес, наред с другото, означава доближаване до средните равнища в Европа както на доходите, така и на цените.

Консолидацията на банките е естествен процес, които не трябва да буди притеснение, коментира управителят на БНБ.

Димитър Радев - управител на БНБ: Очаква се в едни по-дългосрочен период в резултат на този процес да възникнат няколко големи европейски банки, които ще бъдат съпоставими като размер с големите американски и с банките в Азия. Това в никакъв случай не означава, че по-малките национални банки ще изчезнат. Техният брой ще се оптимизира, но те ще имат място на пазара и в бъдеще.
Хампарцумян: Няма да има драматично увеличение на лихвите по кредити през 2019

Хампарцумян: Няма да има драматично увеличение на лихвите по кредити през 2019

България като икономика е 5-6 пъти по-голяма спрямо 1990 г., когато излязохме от комунизма фалирали. Като цяло българите не сме задлъжнели. Това комен...

Димитър Радев потвърди прогнозите, че сме в предверието на нов цикъл на нарастване на лихвите.

Димитър Радев - управител на БНБ: Това е нещо,което вече наблюдаваме в САЩ, при тях увеличението на лихвите започна през месец декември 2015 г. Към момента лихвите са вече 2-2,25%там, а тръгнаха от равнища 0- 0,25%. Това, което централните банки правят, е този процес да бъде плавен и добре комуникиран. Очакваме този процес да започне в Европа през втората половина на следващата година.
Петър Андронов: Около 73 млрд. лв имат гражданите и фирмите в банките у нас

Петър Андронов: Около 73 млрд. лв имат гражданите и фирмите в банките у нас

Хората държат в банките в България в момента 48 милиарда лева, а фирмите - 20 милиарда лева. Общо към 72-73 милиарда имат гражданите и фирмите в банки...

По-високите лихви ще се отразят добре на хората, които имат спестявания в банките, защото ще им носят по-висок доход.По думите на Димитър Радев се забелязват и ясни знаци за забавяне на икономическия растеж в световен план.

Димитър Радев - управител на БНБ: Рано е да говорим за финансова криза, но има явни индикации за забавяне на икономическия растеж.Това показва, че ние ще навлезем в един икономически цикъл на не толкова добри икономически времена в сравнение с последните близо 10 години.

Според Димитър Радев е трудно да се предвиди колко време ще продължи и какъв ще е размерът на забавения растеж, тъй като върху този процес влияние оказват и политически, и икономически фактори. Увери, че БНБ предприема необходимите мерки, за да ограничат негативните последствия.

Очаква се намаляване на таксите на парични преводи в евро

Очаква се намаляване на таксите на парични преводи в евро

До началото на 2019 година се очаква да намалеят драстично таксите за парични преводи в евро от и към България. Това съобщи българският евродепутат Ев...