Информационни брошури срещу телефонните измами ще бъдат разпространени в Кюстендил. Инициативата се осъществява  съвместно между Областна дирекция на МВР, общината и младежка неправителствена организация. За отпечатването на дипляните Общината ще отпусне...

Информационни брошури срещу телефонните измами ще бъдат разпространени в Кюстендил. Инициативата се осъществява  съвместно между Областна дирекция на МВР, общината и младежка неправителствена организация. За отпечатването на дипляните Общината ще отпусне над 250 лева от своя бюджет. Брошурите ще бъдат разпространени сред населението в общината, като основната цел е превенция на телефонните измами. Те ще  се разпространяват от кметовете и кметските наместници и в малките населени места. Самият текст за брошурите ще бъде предоставен от органите на МВР.