Начините за превенция на агресията срещу медици се обсъждат на дискусия, организирана от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Сред идеите е полагането на общественополезен труд като наказание за агресивни пациенти, както и създаването на база данни за такива.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Николова в обедните ни новини.

"Ние сме призвани да лекуваме, а не да воюваме" - това е мотото, под което се провежда дискусията. Данните сочат, че освен физическо насилие, лекарите стават все по-често и жертви на вербално такова.

Каква е ситуацията в страната по този наболял проблем и защо трябва да се борим с него - коментираха Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Нели Нашева от Български лекарски съюз.

Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ: Бяха взети мерки, в законодателството бяха направени промени, така че тези действия са криминализирани, но за съжаление не всички са регистрирани или тези, които са криминализирани получават изключително ниски присъди и всъщност това няма възпитателната мярка в обществото. Агресията продължава на всички нива и ние смятаме, че трябва отговорно да започнем тази дискусия в цялата страна.
Нели Нешева, БЛС: Недопустимо е всяка година жертва на физическата агресия да стават 70 - 80 представители на медицинското съсловие, а осъдените сред да са по-малко от 5 на година.

Идеята на дискусията е да се създадат права за медиците, за да могат и те да търсят правата си.