На извънредно правителствено заседание Министерският съвет ще разгледа проекта на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, след като Венецианската комисия излезе с препоръки към България за разследването на главния прокурор и реформата в съдебната система.

София

От комисията подчертават, че има риск предложените промени в Закона, които регламентират провеждането на разследвания и отстраняването на тримата големи в съдебната власт са рискови. Независим прокурор да разследва главния прокурор е една от препоръките на комисията. Мотивът е, че структурата в България е пирамидална и прокурорите са пряко подчинени на главния прокурор. Предложен е и вариант, при който не само членове на прокурорската колегия да предизвикват разследване срещу тримата големи.