Той ще бъде отбелязан с над 2,5 милиарда екоинициативи по цял свят. Тази година кампанията е под надслов "Свят без замърсяване с пластмаси".

Проблемът с пластмасовите отпадъци остава на дневен ред в световен мащаб, въпреки хилядите кампании за ограничаване на ползването на пластмаса.

Валери Серафимов: Според мен не намалява употребата на пластмасови отпадъци, но от друга страна министерството на околната среда и водите е инициирало различни дейности, които водят до разделно събиране на отпадъци, същевременно отделянето на пластмасови отпадъци и те могат да се рециклират.

Три кампании провежда Изпълнителната агенция за околна среда тази година.

Валери Серафимов: Бихме искали да стимулираме всички други институции - да засадят повече дървета, повече храсти, които ще доведат до опазване чистотата на въздуха, опазване от шумово замърсяване и така нататък.

За първи път Денят на земята е отбелязан през 1970 г. в САЩ и Канада. 20 години по-късно към него се присъединяват още държави и той е признат за международен празник. Целта е поне в един ден да се обърне внимание на проблемите с климата и опазването на околната среда. България го отбелязва от 1993 г.

Организаторите на кампанията за Деня на земята припомнят, че опазването на околната среда и водите трябва всеки ден да бъде мисия за хората, за да опазим единственият дом, с който в момента разполагаме.