Днес е крайният срок за участие в извънредна кампания за набиране на проекти по мярката "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" по програмата "Красива България".

Общини и държавни институции могат да кандидатстват с проекти за създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания.

Стойността на проектите между 30 000 и 120 000 лв, като 90 % от средствата се осигуряват от програмата "Красива България".