Днес е крайният срок, в който зрелостниците, завършили средно образование тази година, могат да платят здравните си осигуровки за месеците докато станат студенти. Размерът на здравноосигурителните вноски за тях е 18 лева и 40 стотинки на месец. Ако сумите не се внесат, здравноосигурителните права се прекъсват. Изключение правят младежите, които веднага след завършването на гимназия са започнали работа и се осигуряват от работодателите си.