60 000 четвъртокласници ще проверят знанията си по "Човекът и природата". За отлична оценка са нужни минимум 17 от 20 точки. За оценка над "слаб" учениците трябва да изкарат минимум 7 точки на външното оценяване. Оценките не са решаващи за годишният успех на четвъртокласниците.