Пилотен проект за продължително безработни се очаква да обсъждат днес министрите. Програмата е предложена от социалното министерство и ще включва 14 общини от три области в Северозападна България.

Идеята е по проекта да бъдат ангажирани 830 лица, които ще бъдат назначени на минимална работна заплата. За целта социалното министерство отпуска 2 милиона лева, за да може хората да повишат квалификацията си. Kандидатите за работа трябва да са регистрирани в Бюрата по труда.