Националното външно оценяване по български език и литература за 7 клас започва в 10 часа.

Работите ще се оценяват с точки, а не по шестобалната система, като максималният брой на точките е 500. Изпитът започва в 10 часа, а децата трябва да са в училищата половин час преди началото му. Промяна във формата няма - изпитът е писмен във два модула - Първият е тест от 25 въпроса, а вторият е преразказ на непознат текст. Седмокласниците не трябва да забравят да носят бележник или ученическа карта, служебната бележка и само сини химикали.