На свое съвместно заседание народните представители от комисиите по образование, икономика и социална политика ще изслушат ресорните министри.

Темата е напредъка по въвеждане на дуалната система на образование.

По-активна намеса на държавата, за да се даде приоритет на професионалното образование искат представители на бизнеса. Целта е да се реши проблемът с липсата на кадри. Тази учебна година професионалните гимназии, които дават такава възможност са близо 40.