Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, съобщават от пресцентъра на ДНСК.

На 15.04.2019г. от началника на ДНСК е издадена заповед на основание чл.224 от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж „Златен век“, извършван от „Артекс инженеринг“ АД.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.

ДНСК: На 15 април ще бъде връчена заповедта за спиране на строежа „Златен век“

ДНСК: На 15 април ще бъде връчена заповедта за спиране на строежа „Златен век“

На 15.04.2019 г. предстои връчване на заповедта за спиране на строежа „Златен век“, включително и ефективното спиране на строителните и монтажните раб...