В срок от три месеца общините трябва да решат кои язовири могат да продължат да стопанисват и кои да прехвърлят на държавата. Собствеността на водоемите ще бъде окрупнена чрез създаването на ново държавно предприятие. Стъпките са предвидени в предложение за промени в Закона за водите, което ще бъде внесено в парламента след Великден.

Вижте репортажа на Диана Тодорова.