До 30 % от икономиката у нас се осъществява в сивия сектор. Данните бяха оповестени от КНСБ. Те се основават се на доклад на Международния валутен фонд за 2017 година.

Загубите за държавата и бюджета са трудно измерими и варират. Затова от синдиката започват кампания, с която целят да достигнат до реални данни за мащабите на проблема и да предложат законови промени, според световните практики.

Кампанията се концентрира в четири сектора: автомобилен бранш, строителство, земеделие и текстилна промишленост. Тя ще се финансира с европейски пари.

Единственият системен индекс, който се измерва в България за сивата икономика, отчита, че тя се е свила с 7% в периода 2014 - 2017 година.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: Не е кой знае какъв спад, но все пак тенденция, която очевидно се доказва и показва през увеличените приходи в бюджета и увеличените приходи от социално-осигурителни вноски като цяло.

Оказва се обаче, че само при шофьорските курсове например сивият сектор заема между 80 и 90%. Загубите на държавата са около 50 милиона лева годишно. Честа практика е един човек да вземе разрешително да води шофьорски курсове, а друг обучава. Така контролът кой какво преподава се губи.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите: На жаргон казано "Куче влачи, диря нема"

Друга ниша, която законът не контролира е как и от кой монтира контролните педали в учебните коли.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите: Над 99.9% са монтирани в мазета, селскостопански дворове, на улицата и къде ли не.

Освен това практика на много фирми е да си спестяват часовете по кормуване. Така сивата икономика реално застрашава живота на много хора.

Владимир Тодоров, председател на Българска асоциация на пострадалите от катастрофи: Първата година от своя шофьорски стаж младите водачи от 20 до 25% участват в пътно-транспортни произшествия.

А според Браншовата камара на автосервизите страната ни няма ясен регламент и за сервизна дейност. Те са изчислили, че само между 35% и 40% от сервизите имат търговска регистрация. Останалите не подлежат на контрол.