За спазване на противопожарните изисквания апелират от Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в областите Добрич, Варна, Търговище и Шумен.

Добрич Варна Търговище Шумен

В разгара на лятото и пожароопасния сезон от предприятието напомнят, че паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено. При констатиране на нарушения ще се налага глоба до 500 лв., а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. Същото наказание грози и нарушителите, които палят огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.

Дори и на регламентираните за целта места гражданите не трябва да си тръгват, докато огънят не бъде изгасен. В резултат от предприетите превантивни мерки и информационни кампании пожарите в обхвата на Североизточно държавно предприятие са намалели значително през последните години.

За изминалата 2015 г. регистрираните случаи са 26, а от началото на 2016 г. – 9. През месец юни на телефон 112 е получен един сигнал за опасност от горски пожар. Причина за обаждането е бил запален огън при пикник на територията на Държавно горско стопанство „Варна”.