Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще се отпускат по линия на европейската програма за градско развитие УРБАКТ III 2014-2020, която в България се управлява от МРРБ.

От 7 януари стартира втората, последна за периода 2014-2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия.

С наличния бюджет се очаква да бъдат финансирани около 23 проекта. Основната цел на мрежите е да се подобри капацитетът на градовете да управляват градски политики чрез интегрирани планове за действие.