Днес изтича срокът, в който кметовете на населени места, разположени в санитарни зони, трябва да са изготвили списъците за получаване на еднократна помощ за дезинфекция.

Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км. санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск.

Допустими за подпомагане са собственици, които отглеждат до пет прасета само за лична употреба. Те трябва да са извършили почистване и дезинфекция. Собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция. Изплащането на сумата от 300 лв. на стопанство ще стартира след 1 септември.