До 40 дни от връчване на заповедта собствениците на опожарените тютюневи складове трябва да изготвят конструктивни експертизи и проекти за временното им укрепване. До две години те трябва да бъдат възстановени. Това се посочва в решение на Междуведомствена комисия, която огледа пораженията днес.

Експертизите задължително трябва да съдържат натурно и лабораторно обследване за установяване на реалните усреднени характеристики на използваните материали, анализ и оценка на запазените части от сградите от гледна точка на съхранението им, както и насоки за подходящи конструкции за временно укрепване на запазените структури.

След съгласуването на проектите, започва веднага да тече нов 40 дневен срок, в който собствениците трябва да изпълнят укрепителните работи. В по-дълъг, шестмесечен срок, собствениците на складовете, наследство от Димитър Кудоглу, трябва да внесат инвестиционни проекти за консервационни, реставрационни и ремонтни дейности. Те са задължени в проекта за консервация и реставрация да изпълнят пълно документиране на съхранените декоративни елементи от фасадите, които са особено застрашени, а в голяма степен и унищожени. За връщането на оригиналния вид на складовете собствениците имат точно две години срок, даден от Междуведомствената комисия.

От утре се отваря за движение северозападният тротоар на ул. "Иван Вазов", но ограниченията във вътрешните кръстовища около горелите складове остават в сила. Собственикът на един от складовете- на ул. "Капитан Андреев" е задължен да изгради надеждна предпазна конструкция за пешеходци.