Какви са глобалните климатични промени в планините и как се отразяват на живота ни? Това изследва Ахинора Балтова - преподавател в Софийския университет и стипендиантка на международната програма на ЮНЕСКО "За жените в науката". Още за практическото приложение на проекта разказват Цветелина Атанасова и Ивайло Минков.