Правителството даде мандат на финансовия министър Владислав Горанов да поиска установяване на режим на "тясно сътрудничество" между БНБ и Европейската централна банка. Решението идва, след като на 12 юли Еврогрупата подкрепи желанието на България да се присъедини към Банковия съюз и Валутно-обменния механизъм ЕРМ 2, известен като "чакалнята на Еврозоната".

В следващите 12 месеца банковият надзор в България ще бъде под наблюдение от страна на Европейската централна банка, за да се види доколко здрава е българската банкова система.

Владислав Горанов, министър на финансите: В ръцете на ЕЦБ е да прецени кои банки да минат директно към нейния надзор, обичайно това са банките с активи над 30 млрд. евро, или трите най-големи банки, като, разбира се, по правилата ЕЦБ може да реши и да разпростре своя надзор и върху други системно значими или други банки, за които ЕЦБ прецени.