Сградите, обявени за недвижима културна ценност са в опасност, предупреждава доклад на Сметната палата. Неефективни действия по опазването им от страна на Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, както и липса на актуални данни са сред основните заключения на одита.

Емблематичната сграда на ъгъла на ул. "Пиротска" и бул. "Ботев" първата сграда в България, която беше ипотекирана от общината след като беше оставена на произвола от собствениците и дори за малко не се стигна до инцидент. Не при всички сгради, които са част от културното наследство обаче се върви към решение на проблема. Затова докладът на сметната палата е една от добрите новини за опазването на тези сгради. Можем да го наредим и до най-сериозните реални действия в тази област. За съжаление до този резултат се стигна след редица репортажи за красиви, но разрушаващи се образци на архитектурата. Проверката обхваща периода от началото на 2015 до средата на 2018 г.

За първи път у нас: Сграда паметник на културата ще бъде законно ипотекирана

За първи път у нас: Сграда паметник на културата ще бъде законно ипотекирана

За първи път в България сграда паметник на културата ще бъде законно ипотекирана от общината. До крайната мярка се стигна след като преди две седмици...

Всеизвестни факти, но този път, записани във важен одитен доклад. Красивите сгради изчезват заедно с историята и атмосферата около тях, а новите строежи на тяхно място често нямат нищо общо със заобикалящата ги среда.

Цветан Цветков, председател на Сметната палата: Най-фрапиращите констатации са свързани, с това че практически функцията по опазване и съхранение на културното наследство не се изпълнява ефективно и ефикасно. Това означава, че Министерството на културата не изпълнява вменените му правомощия.

Реални стъпки, задължаващи собствениците на сградите да ги поддържат, не са направени. На един служител в Националния институт за недвижимо културно наследство се падат 3000 обекта.

арх. Петър Стрясков, експерт по опазване на културното наследство: Едно чувство за неудовлетвореност в служителите на Национален институт за недвижимо културно наследство, защото тяхното компетентно становище понякога по други причини се налага да бъде коригирано.
Дарителска кампания за реставрирането на вилата на Евлоги Георгиев

Дарителска кампания за реставрирането на вилата на Евлоги Георгиев

Националният инициативен комитет, създаден за честванията на 200 години от рождението на Евлоги Георгиев, започва дарителска кампания. Целта е да бъде...

Вина за застоя има и прехвърлянето на топката между Министерството и общините.

Цветан Цветков, председател на Сметната палата: Министерството на културата за 1/4 от обектите, за които е излязло с акт, че са определени със статут на културно наследство, е забавено изпращането на тези актове в общините, на чиято територия са тези обекти.
арх. Петър Стрясков, експерт по опазване на културното наследство: Решаването на проблема е волята да се изведат налични законови постановки. И сега е налице възможна служебна ипотека.

Данъкът е част от механизмите, но той няма да реши проблема, по-скоро с този метод на законовата ипотека.

Паметник на културата в Пловдив става хотел

Паметник на културата в Пловдив става хотел

Рушаща се къща - паметник на културата в Стария Пловдив, бе съборена, а на мястото ѝ ще бъде построен хотел. Новата сграда ще повтаря като фасада и об...

Липсата национална стратегия за развитието на културата, на конкретни срокове за даването на статут, на публичен регистър на обектите, както и на финансов ресурс в Министерството на културата са сред останалите заключения в доклада.

Цветан Цветков, председател на Сметната палата: За съжаление ние констатираме, че 14% от необходимите средства са предоставени от държавния бюджет. При това недофинансиране сами разбирате, че МК е изправено пред големи трудност във връзка с изпълнение на своите правомощия.

След одита са изпратени 15 препоръки до министъра на културата и 6 до Националния институт за недвижимо културно наследство. От Министерството отговориха, че вече са подготвени заповеди за изпълнението им, коригиращи действия по част дейностите, както и промяна в нормативната уредба. Преди ден е публикуван и проект на Национална стратегия за развитие на културата.

Срокът за изпъление на препоръките е съответно до края на 2019 г. и средата на 2020 г. Според Сметната палата освен да критикува работата на инстуциите докадът трябва да помогне на министъра на културата, за да може той да поиска помощ, включтелно и финансова, за да острани нередностите.