15 деца на възраст 6-7 години ще получат до края на август допълнителна безплатна подготовка за първи клас. Неформалната лятна школа е в сградата на ДГ „Червената шапчица“, Филиал „Светилник“, където педагози, под форма на игра провеждат заниманията с децата за равен старт в училище. При необходимост ще се включат логопед, психолог и социални работници. Очаква се в резултат от специалната програма те да преодолеят затрудненията си в комуникацията, да обогатят уменията си, а децата билингви да подобрят познанията по български език.

Русе