Истинско изпитание е придвижването по тротоари, използването на градски транспорт, както и достъпът до общински и държавни сгради и институции за хората с увреждания и в инвалидни колички във Варна. Често осъществяването на всички тези дейности е на практика невъзможно. Редица са местата, които се нуждаят от адаптиране, за да могат да водят инвалидите нормален живот.

Какви са другите проблеми на хората с увреждания във Варна - гледайте в прякото включване на Петър Дойкински.

Варна

Хората с увреждания настояват за достъпна градска среда, за да могат да водят нормален начин на живот. Ние като община се стремим да осигурим тази достъпна среда съгласно наредбата, обясни Тихомир Тимов, началник на отдел “Общинска инфраструктура” към Община Варна.

Тихомир Тимов, началник на отдел “Общинска инфраструктура” към Община Варна: Има, разбира се, нужда да се подобрят нещата. Всеки нов проект, всеки тротоар, който ремонтираме или в момента изграждаме, задължително осигуряваме тази достъпна среда.

Основно по съществуващите тротоарни настилки и улици трябва да се направи промяна, коментира Тимов.

Има още много какво да се желае, правят се неща, но много бавно, отбеляза Обретен Михов, който е председател на Дружеството на хората с увреждания „Бриз“.