Световен ден на горите, нови правила за търговската тайна, Андре Рийо с нов албум на концерта от Маастрихт, Ян Енлерт става Доктор хонорис кауза в НАТФИЗ, "Ейми" със специална прожекция на СФФ.....