Мнозинството от българските граждани не одобряват смяната на времето, Япония отваря магазин с обслужване от изкуствен интелект, започва фестивалът за операторско майсторство "Златното око", кино от Исландия влиза в мрежата, новите форми на изкуството ще търсят в ACT фестивал за свободен театърИзложба, посветена на кърпата за глава....