По-високи заплати за учителите от първи септември. Те ще бъдат увеличени с 15 %, най-ниската ще стане 760 лева. Днес правителството гласува допълнителни 80 милиона лева за възнагражденията на учителите. До 2020 година е предвидено да се отпускат още по 330 милиона на година.

Обещаното увеличение на учителските заплати от 15 % - в пари изглежда така: директорите ще получават по 950 лева, а техните заместници 887 лева. Месечно възнаграждение от 760 лева ще получава по-голямата част от педагогическия персонал, сред които учители и възпитатели. Малко по-висока ще бъде заплатата на старши учител и старши възпитател - 792 лева. А главният учител и възпитател ще получават по 836 лева.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: Ние правим първа крачка по изпълнение на ангажимента ни за двойно увеличение на възнаграждението на учителите в рамките на период от 4 години. Също така предлагаме увеличение на процента на диференцирано заплащане от 3,5 на 4 %. На учителите разчитаме да имаме подготвени кадри във всички сектори, на учителите разчитаме да интегрираме децата от уязвими групи, на учителите разчитаме да подобрим като цяло образователните постижения на всички ученици.

През следващите три години от бюджета ще бъдат отпуснати допълнителни средства. Те са в размер на 330 милиона на година от 2018 до 2020-а. Учителите са доволни от готвените промени, но се притесняват за колегите си от по-малките населени места, където делегираните бюджети ги ощетяват.

Теодора Иванова - начален учител в 119 СУ в София: Има училища, където има по-малко ученици. Предполагам, че там колегите биха желали да имат по-голям процент върху заплатата. Хубаво е да има по-добро, по-адекватно заплащане, защото публична тайна е, че ние имаме недостиг на млади кадри, които отказват да работят тази професия. Хубаво е да мотивираме младите хора, защото професията наистина е хубава.

От първи януари 2018 г. се предвиждат и две нови допълнителни възнаграждения. По 4% над заплатата ще получават преподавателите, които участват в екипи по обхващане и задържане на деца, които не желаят да учат. По-високо заплащане ще има и за преподавателите, които обучават допълнително ученици, които не са усвоили заложеното в учебната програма или деца, които не владеят български език.

Окончателно: Учителските заплати се увеличават с 15% от 1 септември

Окончателно: Учителските заплати се увеличават с 15% от 1 септември

Две много важни решения гласуваха днес министрите. Първото е да се преведат още 80 млн. лева, така че да се увеличат с 15% възнагражденията на учители...