Министерството на енергетиката ще предложи да бъде капитализиран част от дълга на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към Българския енергиен холдинг. Към момента задълженията на държавната централа към холдинга е над 600 млн. лв. Дружеството няма други задължения и това е причината да се иска увеличение на капитала.

До края на октомври се очаква отговор от Европейската комисия, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Днес в Раднево тя се срещна с представители на енергийните дружества и на синдикатиите - "Подкрепа" и КНСБ. На срещата са обсъдени мерките за бъдещата работа на комплекса "Марица-изток".

Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Август 2018-та ТЕЦ "Марица-изток" 2 е генерирал загуба в размер на 235 милиона лева. Към настоящия момент, към август, края на август 2019-та тази загуба вече е редуцирана и се забелязва една трайна тенденция на подобряване на неговите финансови параметри.Тази загуба сега е приблизително около 180 милиона лева, тоест с около 50-52 милиона лева се подобрява финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток" 2.
Правителството ще преговаря за затварянето на ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток"

Правителството ще преговаря за затварянето на ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток"

Правителството започва преговори за прекратяване на един от дългосрочните договори за изкупуване на ток от американската централа "КонтурГлобал Марица...