Човек, загубил работа у нас с право на обезщетения, да ги получава от България през първите шест месеца, ако търси нова реализация в държава от Евросъюза. Това предвижда проект на Еврокомисията за реформа на системата за помощи на безработни чужденци. Мярката е противодействие на "социалния туризъм" - една от ключовите причини за победата на Брекзит. По нея трябва да се произнесе и Европейският парламент.

В основата на предлаганите промени е принципът, че свободното движение на работна ръка не се отнася до мобилните, но икономически неактивни хора. По данни на Комисията в общността те са 3 милиона и 700 хиляди души. Предвижда се безработните да чакат по-дълго време преди да могат да кандидатстват за помощи в нова страна, а работниците, които пресичат границата, всеки ден да получават помощи само оттам, където работят, но не и откъдето живеят.

Мариане Тисен - еврокомисар по социалните въпроси: "Хората, които търсят работа в чужбина, ще носят със себе си обезщетенията при безработица в друга страна-членка за шест месеца, вместо сегашните три. Предлагаме човек да работи най-малко три месеца в новата държава-членка преди при помощи за безработни да се зачита трудовия му стаж в друга страна от общността".

Ограничаването на социалните придобивки беше потвърдено миналата година от Европейския съд. Той се произнесе в полза на германски закон, който не позволява на граждани на Евросъюза да кандидатстват за някои помощи, ако са дошли в страната по икономически причини.

Мариане Тисен - еврокомисар по социалните въпроси: "Свободното движение не означава свободен достъп до системите за социално подпомагане на държавите членки".

Комисията предлага и координация на семейните помощи, която включва единно тълкуване на правилата за детски надбавки. Очертават се трудни преговори. Страни като Германия и Австрия ще настояват за по-строг достъп до детските помощи, докато Европарламентът е традиционно предпазлив при ограничаване на социалните плащания.