Държавата ще плаща на детегледачки с европари, за да се завърнат повече майки на работа. Десетки семейства с деца до 5-годишна възраст вече подадоха документи и са в очакване реалната реализация на проекта. Но как ще се избират подходящите и на какви изисквания трябва отговарят детегледачките - вижте!

София

Десимир напуснал родината - да учи. Последвала работата в САЩ, Канада, Кипър, Холандия, Люксембург. 10 години по-късно - се завърнал със съпруга и новородено.

Десимир Драгиев - баща: В един момент човек решава, че иска да гради повече отколкото една професия и иска собствен дом. Иска да живее там, където е израсъл.

У нас - Десимир и съпругата му са безработни. Искат да работят, затова решили да кандидатстват по програмата за детегледачки.

Десимир Драгиев - баща: Искам да избегнем този кръговрат на търсене на някаква работа, намиране на работа и след това отново в бюрото по труда. За нас е важно, че ще ни се даде време да намерим подходяща позиция, която да не трябва да сменяме отново.
Мария Петрова - началник отдел в Агенцията по заетостта: Нашата цел е проектът да подпомогне най-малко 1500 родители и семейства.

За да влезе в чужд дом и да се грижи за най-ценното на всяко семейство- децата - безработните кандидат-бавачки минават през подбор. Първо по документи, след това им се изготвя психологически профил.

Мария Петрова - началник отдел в Агенцията по заетостта: Тези профили ще бъдат предоставени на самите родители и родителите ще имат възможност да прегледат първо по документи, след което да се срещнат с лицата под формата на интервюта, събеседвания, срещи, за да могат да подберат сами човека, на който ще поверят детето си.

Програмата позволява и на член от семейството или пенсионер да кандидатства. Десимир вярва най-много на майка си.

Десимир Драгиев - баща: Не всеки е готов да се довери на случаен човек, но според мен има доста хора, които имат познати , безработни, които могат да бъдат правилния човек за тази позиция.

Щом заемат позицията - детегледачките ще полагат грижи за децата по 8 часа на ден. Заплащането варира - при едно дете - минималната заплата, второто ще носи още половин заплата. В момента се проверяват документите на кандидатите, за да може до края на годината да започнат срещите между родители и гледачки.