Държавата започва изкупуването на частни гори. За целта в бюджета са предвидени 1 млн. лв., съобщи земеделският министър Десислава Танева. В сделките ще могат да участват само физически лица.

Желаещите да продават трябва да подадат своите документи от днес до 15 януари в държавните горски предприятия и стопанства в страната.

При една процедура собственикът може да продаде на държавата не повече от 50 дка горски масиви. С предимство ще бъдат предложилите най-ниска цена.

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: Какви горски територии изкупуваме - само дребни, на частни стопани. С предимство са граничещите до държавни горски предприятия, с една единствена цел - тяхното опазване. Най-големите нарушения са в горски територии, които са дребни, разпокъсани, на частни собственици и които няма как да бъдат опазвани.