Два язовира в Благоевградска област се нуждаят от спешен ремонт. Те се намират в общините Хаджидимово и Гоце Делчев. Още около 70 язовирни стени и съоръжения в региона не са годни за употреба и са предложени за ремонт.

Благоевград

Над 180 проверки на язовири в област Благоевград са извършени от началото на годината от служителите на регионалния отдел на Главна дирекция "Надзор на язовирни стени и съоръжения". За различни нарушения на собствениците са съставени 17 акта.

Александър Иванов, началник на регионален отдел към ГД "Надзор на язовирни стени и съоръжения" към ДАМТН: Най-често има неизправности по преливните съоръжения, по основните изпускатели, по короната на язовирната стена, по въздушния и водния откос.

30 от общо 480-те язовира в област Благоевград се намират на територията на община Сатовча. В края на миналата година местната власт взе решение собствеността на язовирите да се прехвърли в полза на държавата заради недостиг на средства от общинския бюджет за качествената им поддръжка.

Арбен Мименов, кмет на община Сатовча: Предоставихме списък и така нататък и така нататък, след около 20 дни - 1 месец дойде писмо, че държавата един вид се отказва и в момента минават пак на управление и отговорност на общините, което до голяма степен не е правилно.

Според кмета на Сатовча за да може общината качествено да стопанисва язовирите, са необходими средно по около 300 000 лева годишно.