Банките предоставят 135 млн. евро нисколихвено финансиране по плана "Юнкер" за малките и средни предприятия.

Това стана ясно на форум за бъдещата инвестиционна политика в Евросъюза.

Правителството готви промени в 27 закона, с които ще се облекчи инвестиционния климат, каза заместник-министърът на финансите Карина Караиванова.

Планът "Юнкер" разполага с 21 млрд. евро за финансиране на инфраструктура, иновации, научна дейност, околна среда, енергетика и малки и средни предприятия. Парите обаче не са безвъзмездни.

Андреас Шварц - заместник-началник на кабинета на заместник-председател на ЕК Кристалина Георгиева: Европейският фонд за инвестиции полага усилия да привлича финансиране от частния и държавния сектор. Това означава откриване на нови работни места и повишаване на конкурентоспособността.

Фирми, които изпълняват инфраструктурни проекти за над 25 млн. евро, ще кандидатстват директно пред Европейската банка. У нас средствата ще се осигуряват от Банката за развитие.

Карина Караиванова - заместник-министър на финансите: Българската банка се включи в тази инициатива, имайки готовност да предостави ресурс от 100 млн. евро.

У нас две търговски банки ще предоставят нисколихвени кредити на малките и средни предприятия, чиито проекти са под 7 млн. евро.

Планът "Юнкер" предвижда и намаляване на тежките регулаторни и лицензионни пречки пред бизнеса.

Карина Караиванова - заместник-министър на финансите: По предварителна информация се предвиждат промени в 21 закона, сред които Закона за устройство на територията, Закона за нормативните актове, Закона за местните данъци и такси, Кодекса на труда.Т .е. ние ще представим един работещ план.

Целта на плана "Юнкер" е да замени досегашното безвъзмездно еврофинасиране.