1,3 милиона лева от бюджета на Община Варна ще бъдат отпуснати на две варненски болници. 800 хиляди са за Многопрофилната болница „Света Анна“. От тях 550 хиляди лева са за ремонта на Родилното отделение и Неонатологията в здравното заведение.

Варна

200 хиляди ще получи Клиниката по ортопедия и травматология в същата болница. С парите ще бъдат купени нови инструменти, тъй като голяма част от тях са морално и физически остарели. 60 хиляди лева са предназначени за нов дизел генератор, който ще осигурява електричество в случай на авария.

500 хиляди лева от общинския бюджет ще бъдат предоставени на Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков “ във Варна. С тях ще бъде купена Система за лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика.