Политическа партия "Движение 21" иска оставката на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски заради отказа от участието на България в "Механизма за свързване на Европа" на Европейския съюз с безвъзмездно финансиране на проекта за модернизацията на жп линията Видин - София - Кулата с първия участък Видин - Медковец.

Пренебрегването на тази възможност ще затвърди и задълбочи диспропорцията в развитието на регионите у нас с оглед на неравномерното разпределение на инвестициите в инфраструктурата на Северна и Южна България. Така Северозападна България ще продължи да бъде най-слаборазвитият регион в страната и ЕС.
Според "Движение 21" отказът от реализация на проекта е категоричен знак, че настоящото правителство няма да осъществи поетите от страната ни ангажименти към договорните отношение със страните-членки на ЕС. Това изразява нежеланието на кабинета да обвърже България с основната европейска транспортна мрежа, а по този начин няма да позволи и на още една държава-членка на ЕС - Гърция, да се възползва от равноправния достъп до свързана Европа.

Финансовият "Механизъм за свързване на Европа" подсигурява на държавите - членки бюджет за техни проекти по TEN-T мрежата не по-малък от участието им в гаранционния фонд. България участва в гаранционния фонд с около 420 млн. евро, което означава, че страната ни може да използва за TEN-T проектите на територията си сума не по-малка от 420 млн. евро.

Според "Движение 21" България не се е възползвала от възможността да подготви и да кандидатства с редица проекти, чрез които да гарантира своята свързаност с Европа, както и тази на Гърция (която няма сухопътна граница с друга държава-членка на ЕС, освен България).

Националният изпълнителен съвет на ПП "Движение 21" се противопоставя и ще се противопоставя на всяко действие на правителството, с което се застрашава геополитическото и регионално значение на страната ни, националната сигурност и стабилност.
Целият текст на декларацията можете да видите в приложения файл.