83 милиона или един на всеки шест граждани живее в един от 47-те изоставащи региона на Европейския съюз. Европейският парламент гласува днес резолюция за подпомагане на изоставащите региони.

Според документа такива региони има в Италия, Испания, Гърция, Португалия, България, Румъния, Унгария и Полша. Изоставащите региони в България се характеризират с ниски доходи и нисък брутен вътрешен продукт. В резолюцията се казва, че кохезионната политика е много важна за подпомагането на регионите в неравностойно положение и тя трябва да бъде продължена.