Една втора от българите смятат, че Китай играе важна роля в нашата икономика. Това показва изследване на „Галъп интернешънъл" в 69 страни по целия свят и сред над 65 хил. души. То дава отговор на въпросите каква е ролята на Китай в световната икономика и дали влияе положително или отрицателно.

С просто око се вижда, че ролята на Китай в глобалните дела расте главоломно. Ако в края на миналия век делът ѝ от световната икономика е 3,3%, то през 2018 година той стига почти 16%.

България е сред страните, в които влиянието на Китай в икономиката по-скоро не е добре осъзнато в сравнение останалите страни в Западна Европа и като цяло в света. Делът на българите, които смятат, че Китай влияе добре на нашата иконимика и делът на тези, които са на обратното мнение, е напълно еднакъв - 35%. А тези, които не могат да преценят са само с 5 на сто по-малко - 30%.

В световен план, по-голямата част от държавите са категорични, че Китай влияе значително на техните икономики. Най-вече в регионите Северна Америка, Западна Европа и Африка. По-слабо се усеща в Източна Европа.

А как определят хората това влияние - като добро или лошо? Най-положителни са оценките в Бангладеш - 96% от населението. Следва Пакистан, Афганистан, Нигерия и Филипините с над 80 на сто доволни от китайските инвестиции.

На другия полюс са държави като Монголия, Иран, Виетнам, Ирак и Индия. Те смятат, че влиянието на Китай върху икономиката им е по-скоро лошо. В Европа отрицателно мнение имат в Босна и Херцеговина, Франция, Италия, Португалия и Косово, където лошите оценки са между 40 и 54 на сто.